1 نمونه کار
خانه خیابان درختی

پروژه پیش رو ساختمان مسکونی دو واحدی در دو طبقه است که طبقه همکف جهت بازسازی (پیش از ورود معمار به بنا) تخریب و مجددا با نظر شخصی کارفرما دیوارکشی و سفت کاری شد( که خود مسائلی را به پروژه تحمیل کرد از جمله مشکل عدم تامین نور برای یکی از خواب ها)، لذا بعد از این مرحله ، مرحله طراحی داخلی بنا(با ورود معمار به پروژه) آغاز شد و تلاش شد با استفاده خلاقانه از مصالح در دسترس و نیروی اجرایی موجود، جواب مناسبی در راستای مسائل پروژه با توجه به کانتکست قرارگیری آن ارائه شود و لذا مفاهیمی همچون "جغرافیای فرهنگی" و "تاریخ" از مفاهیم اساسی در شکل گیری پروژه بوده اند.

خانه خیابان درختی

خانه خیابان درختی

ندارد

ندارد

خانه خیابان درختی

خانه خیابان درختی

ندارد

ندارد

خانه خیابان درختی

خانه خیابان درختی

ندارد

ندارد

استفاده از این خدمات کاملا رایگان است ثبت سفارش
از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173