اجرای عایق صوتی برای اتاق خواب

جرای عایق صوتی برای اتاق خواب که صدای آسانسور شدیدا اذیت می کرد و همسایه همجوار به داخل اتاق می آمد که با اجرای عایقکاری صوتی نانوی کالیمورا صدا قطع شده است.

استفاده از این خدمات کاملا رایگان است ثبت سفارش
از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173