سفید کاری

سفید کاری بعد از تمام اجرای عایق صوتی برای اتاق خواب که صدای آسانسور شدیدا اذیت می کرد و همسایه همجوار به داخل اتاق می آمد که با اجرای عایقکاری صوتی نانوی کالیمورا صدا قطع شده است.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173