شرکت تجارت سبز
شرکت تجارت سبز
23 نمونه کار
باغ ایرانی

باغ ایرانی:واژه باغ معادل پردیس است که ازکلمه پایری آزا به معنی محوطه محصور و مدور، باغ و بوستان ریشه گرفته است و معرب آن فردوس می باشد.همین لفظ به همراه الهام یونانیان و سپس اروپاییان در دوره رنسانس از شیوه باغ ایرانی،به اروپا راه یافته و کلمه (paradise) در زبان انگلیسی (paradis) در زبان فرانسه از آن مشتق شده است. اصولا کلمه باغ به فضایی اشاره دارد با درختان انبوه که در گذشته آن را پردیس می گفتند.این کلمه زبان مادی (پاراوئزا) ریشه گرفته و به معنی باغ  و بوستان می باشد.به لحاظ لغوی کلمه باغ در ایران معنی Giakdini ایتالیایی یا انگلیسی را نمی دهد.مقایسه باغ رنسانس غربی یا باغ انگلیسی با باغ ایرانی بیانگر آن است که این دو باغ در کانسپت شرقی(ایران اسلامی) یا باغ غربی تفاوت فاحشی از نقطه نظر پیشینه فرهنگی دارد.بنابر دیگر تعاریف،باغ،طبیعت دست ساز بشر است. طبیعتی است برخاسته از ذهن و پرداخته به دست انسان.انعکاس فرهنگ و تخیل انسان در پرداختن به طبیعتی خرم و رنگین است،آراسته و پیراسته، و تابع شرایط محیط می باشد.که در شکل یابی آن ،ذوق،سلیقه،مهارت،فرهنگ و تصمیم انسان نقش اساسی دارد.مجموعه دلپذیری است از:آب،درخت،گل و گیاه و مواردی از این دست که اندیشه و کار بشر،با ترکیبی موزون و زیبا بر گستره زمین و عرصه فضا،عرضه میکند.عمومی ترین و گویاترین اثر هنری است و سایر هنرها ریشه در فرهنگ و تمدن و تولد و زیست در زمان و مکان دارد. باغ ایرانی از قدیمی ترین و مهم ترین باغ های جهان به شمار می رود که در نوشته های یونانیان و تورات و غیره از آن سخن بسیار رفته است.کشاورزی و باغ سازی در آیین ایران قدیم با قرب و منزلتی موکد توصیه شده است.باگرویدن ایرانیان به دین اسلام این دیگاه از عمق بیشتری برخوردار و باعث ترویج باغ سازی ایرانی در اقصی نقاط عالم اسلامی گردید.کلمه باغ در دوره سلجوقیان وارد مقوله زبان فارسی شد همان طوری که مساجد چهار ایوانی،مدارس چهار ایوانی،کاروانسراهای چهار ایوانی و چهار باغ از بدعت های این قرن می باند و سلجوقیان با بهره بری از میراث مکتوب حماسی فردوسی المان های ساسانی را از نو در ایران احیا نمودند می  توان ادعا کرد که سلجوقیان پلی میان تمدن ساسانی و تمدنی که بعدها اسلامی نام گرفت بودند.هنر باغ سازی یکی از کهن ترین هنرهای ایرانیان است که دارای سنت های ارزشمند و قدرتی معنوی است و به بهترین وجه به سمت شمال جوب جهت گیری می شود.شکل باغ در ایران از دیرباز تاکنون با طبیعت و میزان آب تناسبی کامل داشته است.بنابراین از دیرباز باغ ها به شیوه های گوناگون ساخته شده است.در باغ ایرانی از دیرباز هدف ایجاد فضاهایی است که طبیعتا مطلوب هستند.در این راستا باغ سازی به عنوان بیانی از منظرپردازی به لحاظ کمال و ادراک توسط محسوسات در رشته هنرهای تجسمی قرار می گیرد.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173