شرکت تجارت سبز
شرکت تجارت سبز
23 نمونه کار
درخت چنار

چنار چنار درختانی تک پایه با برگهای ساده متناوب با پهنک پنجه‌ای ، دمبرگ نسبتاً بلند و گوشوارک بزرگ و زود افت هستند. برگها در جوانی پتویی و سپس برهنه و بدون کرک است. گل آذینها کپه‌ای کروی و گلها منظم و تک جنس هستند. گلپوش و پرچم دوری یا پایینی 5-3 عدد جدا و یا پیوسته ، پرچم‌ها 9-5 عدد ، تخمک 1 عدد یا 2 عدد پیوسته ، تمکن حاشیه ای ، برچه‌ها در حالت  میوه با همدیگر چسبیده‌اند. گلهای نر دارای 3 تا 6 پرچم‌اند که هر یک در کنار یک پولک ، که شاید همان کاسبرگ باشد قرار دارند. گاهی نیز هر یک از پرچم‌ها خود یک گل مستقل به شمار می‌آید. خاک درخت چنار به دلیل ریشه های قوی و عمیق ، در خاک های نسبتا ریز بافت ، عمیق آبرفتی با رطوبت متعادل و زهکشی خوب رشد می کند. در خاک های کم عمق، سنگلاخی ، متراکم یا درشت بافت و آهکی رشد آن محدود می شود و قبل از فصل پاییز خزان می کند. چنار اساسا درختی زیبا و نسبتا بلند است ساقه آن به دلیل داشتن رتیدوم هایی که به صورت قطعاتی بزرگ و کوچک از تنه جدا می‌شود و جای آن به صورت لکه‌های سفید تا مدت ها بر سطح پوست تازه باقی می‌ماند صاف است. سیر قهقرایی تکامل این گیاهان به صورت تحلیل رفتن گلپوش ، استقلال برچه‌ها ، راست بودن تخمک و تک جنس بودن گل ( که همگی از صفات ابتدایی و سیار کهن اند ) در نظر تکاملی ارزش های نابرابر هستند که موقعیت و جایگاه تیره چنار را در رده بندی نامطمئن و مشکوک می‌سازند و موقعیت فعلی این تیره در رده بندی ( که آن را در مجاورت ساکسیفراگاسه قرار می‌دهد ) با موقعیت قبلی آن ( که در کنار تیره گزنه جای داشته ) کاملا مغایر است.  تکثیر تکثیر از طریق بذر چنار را در اوایل بهار در محیط خارج از گلخانه از طریق بذر کشت میکنند. قوه نامیه چنار کم است ، به همین دلیل بلافاصله پس از بذرگیری از درخت ، باید آن را در بستری از خاک سبک تشکیل شده است بکاریم و پس از یکسال آن را جابه جا نماییم. تکثیر از طریق قلمه برای آن که یک نهال خوش فرم داشته باشیم ، باید از شاخه درختان جوان یا پاجوش ها به عنوان نهال استفاده کنیم، زیرا این روش قلمه زدن از قدرت ریشه زایی زیادی برخوردارند. متن کامل این مطلب در سایت تجارت سبز https://tejaratesabz.com/plane-tree/

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173