فرش میری
فرش میری
7 نمونه کار
منزل دکتر بینده ( Dr. Binde) در آلمان

چیزی که در این پروژه کمی کار را سخت می کرد این بود که مشتری بخاطر سوپر مدرن بودن معماری منزلش، ترس از ورود فرش هایی داشت که همچون معماری سوپر مدرن نباشند. چیزی که دقیقا نباید اتفاق می افتاد. وقتی فرش ها وارد خانه ایشان شد اینبار ما بودیم که شوکه شدیم. ایشان از راضی ترین مشتریان میری بوده اند. پروژه بسیار خوش آیندی شد.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173