گروه معماران مدام
گروه معماران مدام
12 نمونه کار
شکلات پلاس (این یک کافه نیست!)

در شهرهای متراکمی مثل تهران ، عرصه عمومی PUBLIC SPHERE تحت تاثیر عواملی چون اقتصاد شهری و ساخت اجتماعی-سیاسی کمرنگ تر و کوچک تر می شوند. طراحی کافه های شهری تلاشی در جهت ایجاد فضاهای عمومی خرد در میانه فضاهای پرتراکم شهری تهران اند. دیوار کافه شهری در واقع قسمتی از جداره شهری است که به درون دعوت شده و در این آمدن و شدن ، فضای عمومی شکل می گیرد. ایجاد ارتباطی نزدیک با رهگذران و حذف مفهوم درون و بیرون عابر محترم را از زحمت تصمیم گیری و تردید ماندن و رفتن میرهاند؛ چرا که درون همان امتداد جداره شهری بیرون است. روی بافت بتنی دیوارهای کافه هنر خیابانی با خیال راحت متولد میشود.کافه چی های سر به هوا از خطوط عابر پیاده می گذرند و به واقیعت باز تولید شده درگرافیتی روی دیوار میروند.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173