پروژه مسکونی حیات الهیه

طراحی این پروژه پس از ساخت و نصب اسکلت به این دفتر واگذار گردید. این مسأله باعث روبرو شدن با مسایل بسیار و محدودیت های فراوان گردید. از سوی دیگر ساختار نا موفق هرمی حاکم بر "حیات الهیه" هزینه های زیادی را در همه زمینه ها به پروژه تحمیل نمود : تنوع طبقات و جزئیات، حل نمودن مسائل تأسیساتی به دلیل پله پله شدن پروژه در هر طبقه، توجه همزمان به کیفیت همه واحدها در همه طبقات و ... در این منطقه از تهران، که تجمل مهمترین اصل حاکم بر ساخت و ساز پروژه های مسکونی است و معماری(درصورتیکه وجود داشته باشد) در زیر سایه سنگین این عنصر مهم بازار، حرف زیادی معمولأ برای گفتن ندارد. تلاش ما که خوشبختانه همراهی کارفرما را در کنار خود داشت، این بود تا فارغ از شاخصه های کاذب تأثیرگذار بر بازار مسکن، پروژه های ساده، خوانا و آرام بیافرینیم.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173