راه اندازی مرکز تلفن سانترال - ویپ (VOIP)

امداد برق پایتخت - راه اندازی و اجراء مراکز تلفن برای اماکن تجاری و شرکت ها. مرکز تلفن سانترال - مرکز تلفن VOIP . *یک فناوری نوین است و همانطور که انتظار می رود نسبت به سیستم تلفنی آنالوگ مزایای زیادی دارد. سیستم های تلفنی VoIPنسبت به مراکز تلفن سنتی پایدارتر هستند و انعطاف بالاتری دارند مزیت VoIPدر کنفرانس تلفنی; در فناوری VoIPبه سهولت می توان کنفرانس های تلفنی با تعداد زیادی از شرکت کننده ایجاد کرد. این مزیت به دلیل استفاده از فناوریIPاست که باعث می شود بتوان به راحتی مکالمات را کپی کرد و به تمام شرکت کنندگان ارسال کرد. استفاده بهتر از ظرفیت شبکه در VoIP; در مکالمات تلفنی در اکثر موارد یک نفر گوینده است و دیگری شنونده. این به این معنی است که ظرفیت هرکدام از خطوط تلفن تقریبا به مدت ۵۰ درصد موارد مورد استفاده قرار نمی گیرد. فناوری VoIPاز این موضوع استفاده می کند تا ظرفیت سیستم را افزایش دهد. در حالیکه در مراکز تلفنی سنتی ظرفیت شبکه هدر می رود

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173