گروه معماری بام
گروه معماری بام
27 نمونه کار
بخش اداری شرکت کاله تهران

مساحت پروژه: 600 متر مربع محل پروژه: شهریار- تهران سال:۱۳۹4-۱۳۹5 حدود خدمات: طراحی داخلی و اجراء

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173