بازسازی یک مطب

نام پروژه:بازسازی یک مطب آدرس دقیق پروژه: تهران، خیابان ولیعصر تیم طراحی: حامد بدری احمدی، مرتضی شعبانی فر، پرستو پیرایی مساحت سایت پروژه: 150 متر مربع مهندس یا مشاوره تاسیسات مکانیکی:آرش موجابی شرکت سازنده/ اجرا : حامد بدری احمدی، مرتضی شعبانی فر عکاس:علی دقیق جوایز:تقدیر شده در نهمین جایزه معماری داخلی ایران متریال های اصلی :چوب، شیشه، سرامیک کارفرما:دکتر محمد صمدیان ایده طراحی، نوآوری و مزایای پروژه مسیر طراحی 1. سازماندهی فضایی • کارفرمای پروژه، پزشکی است متبحر که به دلیل افزایش تعداد مراجعین درسالها یاخیر، واحد جنبی مطب خود را خریداری نمود تا فضایی بزرگتر و با کیفیت تر دراختیارداشته باشد. صورتمساله ماهم دراین پروژه، تجمیع این دو واحد و تبدیل آن به مطبی جدید برای کارفرما بود. • سازماندهی فضایی باتوجه به محدودیتهای اجرایی موجود درساختمان که درحال بهره برداری بود، هسته تاسیساتی میانی پروژه حفظ گردید و سرویس مراجعین و آبدارخانه را شکل داد و کلیت پروژه را به دو بخش انتظار و معاینه، تقسیم کرد. • فضای انتظار مطب شاید مهمترین بخش مطب برای ما بود. فضاییکه بعضا بیماران در مطب های شلوغ پایتخت ساعاتی طولانی را باید در آن سپری نمایند ومتاسفانه در اغلب فضاهای مشابه، توجه چندانی به این انتظار ملال آور، نمیشود. تلاش شد این بخش مهم از مطب، فضایی گرم، پویا و جذاب باشد و آگاهانه با تبدیل شدن فضای انتظار به باکسی چوبی، کیفیت ادراک فضایی آن از فضاهای معاینه و ویزیت، متمایز گردید. •اجزائی مانند نیمکت و کانتر منشی حاصل تا شدن و خالی شدن برخی از وجوه این باکس چوبی بود که به پویایی فضای انتظار نیز کمک نمود. این پویایی حتی در چینش صندلیهای بیماران هم مورد توجه قرارگرفت و به جای نشستنهای اتوبوسی و خطی، آنها را برای مصاحبت و معاشرت رودرروی هم قرار دادیم. ازسوی دیگر حضور گلخانه که درزمان های مختلف میتوان سناریوهای مختلف گیاهی برای آن تصور نمود، به جذابیتهای این فضا افزود و روح زندگی و شادابی را در فضا تزریق کرد. 2.اتمام طراحی • قرارگیری پروژه در نزدیکی خیابان ولیعصر در کنار تصمیم ما بر ایجاد کیفیت های بصری برای مراجعین، باعث شد تا گلخانه ای با عرض کم، کل جداره پروژه و نما را پوشش دهد. این گلخانه هم در کاهش آلودگی صوتی نقش موثری دارد و هم به کیفیتهای بصری فضای انتظار وپزشک، می افزاید. ازسویی دیگر، به نوعی پیوند دهنده فضای اتاق پزشک و فضای انتظار نیز هست و تداوم آن در طول مسیر این دو فضا، به کیفیتهای پروژه می افزاید. • فضاهای چهارگانه معاینه ، ویزیت ، دستیار پزشک و استراحت پزشکان نیز که در برنامه پروژه پیشبینی شده بود در یک توالی جدارهای، سازماندهی شد. دراین بخش، سبد متریالی فضاها، سفید و آرام دیده شده و برای انسجام کلیت پروژه، اشاره هایی از متریال های فضای انتظار در آن گنجانده شده است.

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ پاسخگوی شما هستیم.
021-23051173