فنگ شویی

فنگ شویی عناصر سفره هفت سین
فنگ شویی: بسیاری از باورهای فنگ شویی با باورهای سنتی ایرانی همخوانی های فراوانی دارد پس عجیب نخواهد بود اگر ردپای باورهای فنگ شویی را در سفره هفت سین و عناصر آن ببینیم. امروز در...
چیدمان مبلمان اتاق خواب با تعالیم فنگ شویی
فنگ شویی : یک فلسفه و فن باستانی در چین است و برای پیدا کردن دکوراسیون مناسب و چیدمان درست اشیا و مبلمان در فضاهای داخلی خانه استفاده می‌شود تا بهترین اثر را بر سلامتی و روحیه...

صفحه‌ها