طراحی بام سبز

طراحی بام سبز
برخلاف این تصور که با صنعتی شدن شهرسازی و معماری و نفوذ تکنولوژی های مدرن، با افزایش زندگی ماشینی و دور شدن هرچه بیش تر از طبیعت و موهبت هایش رو به رو خواهیم شد، باید بگویم که این...
طراحی روف گاردن
این روزها انتقال گیاهان به سطح بام خانه‌ها موجب استفاده بیشتر از مزایای گیاهی به دلیل افزایش سطح سبز شده است. اکسیژن بیشتر، کاهش دما و جذب آلودگی از فواید حضور گیاهان بر بام منازل...