طراحی بام سبز

طراحی روف گاردن
این روزها انتقال گیاهان به سطح بام خانه‌ها موجب استفاده بیشتر از مزایای گیاهی به دلیل افزایش سطح سبز شده است. اکسیژن بیشتر، کاهش دما و جذب آلودگی از فواید حضور گیاهان بر بام منازل...