سقف

ترفندهای دکوراسیون: زندگی در آپارتمان های امروزی با سقف کوتاه می تواند خسته کننده باشد و اگر قوانین دکوراسیون سقف کوتاه را ندانید از کیفیت فضای زندگی شما حتما کاسته خواهد شد. به...
ترفندهای دکوراسیون : در خانه ها، سقف های بلند حس عظمت و ابهت به فضا می دهند و از ایجاد حس خفقان و تنگی فضا جلوگیری می کنند. اما در آپارتمان های کوچک امروزی گاهی حتی از ارتفاع...
7 ایده پوشاندن بیرون زدگی تیرهای چوبی در سقف
سقف : امروز وقتی داشتم در قسمت مشاوره دکوراسیون چیدانه مشغول جواب دادن به سوالات دکوراسیونی بودم، متوجه شدم که سوال های زیادی در مورد پوشاندن تیرهای چوبی سقف مطرح شده است که همین...

صفحه‌ها