ستون

ترفندهای دکوراسیون: یکی از مشکلات امروزی در بسیاری از فضاها حضور سازه هایی مانند تیر ها و ستون ها است که نمای نامطلوبی را ایجاد می کند، و در اکثر موارد علاوه بر اینکه دید مخاطب را...
تزئین و استفاده کاربردی ستون در طراحی داخلی
بازسازی اجزای فضای داخلی : در طراحی ساختمان ها با توجه به محاسبات سازه ای گاهی استفاده از ستون در فضای داخلی و خارج از دیوار، اجتناب ناپذیر است. در چنین موقعیتی ستون ها در میان...