قرنیز

قابی به دور زیبایی های خانه!
قرنیز آلات: گچ‌كاری‌های تزئینی یا قرنیزآلات چوبی در جایی كاربرد دارند كه دیوارها به سقف‌ها، درها، و یا پنجره‌ها می‌رسند و نقش بسیار زیادی در حس كلی خانه بازی می‌كنند. حتی ساده‌...