دستاوردهای چیدانه

بهترین وب سایت شاخه فرهنگ و هنر جشنواره وب ایران در سال ۱۳۹۳ به انتخاب داوران
بهترین وب سایت شاخه فرهنگ و هنر جشنواره وب ایران در سال ۱۳۹۴ به انتخاب داوران
بهترین وب سایت شاخه فرهنگ و هنر جشنواره وب ایران در سال ۱۳۹۵ به انتخاب مردم
بهترین وب سایت شاخه فرهنگ و هنر جشنواره وب ایران در سال ۱۳۹۶ به انتخاب داوران
کسب نشان ملی سرآمد و عنوان بهترین وب سایت شاخه «خدمات» کسب و کار های اینترنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۷