تصویر رضا صوفی
رضا صوفی
سبک: 
۱۱ تير ۹۵
نورپردازی اتاق خواب در ساختمان نیاوران
در نورپردازی اتاق خواب ساختمان مسکونی نیاوران که توسط سهراب رفعت طراحی شده، از روشنایی ها در سرتختی و میز پاتختی استفاده شده است. استفاده درست از نورپردازی سبب می شود فضا چندین برابر زیبا به نظر برسد.

افزودن دیدگاه جدید