تصویر گلخانه کونیکا
گلخانه کونیکا
سبک: 
۱۴ ارديبهشت ۹۶
طراحی محوطه و فضای سبز گلخانه کونیکا
یکی از مهمترین عناصر زیبایی در طراحی محوطه و فضای سبز استفاده مناسب از سنگ های رنگی و گیاهان می باشد. ترکیبی که بتواند حس طبیعت و زیبایی را به ببینده منتقل کند.

افزودن دیدگاه جدید