تصویر گروه معماران مدام
گروه معماران مدام
۲۴ مهر ۹۵
محوطه سازی با آبنمای سنتی
در طراحی حیاط این منزل مسکونی و محوطه سازی آن، از آبنمای سنتی با طرح حوض های قدیمی ایرانی استفاده شده است که در کنار مصالحی مانند آجر و رنگ آبی حوض برای ما یادآور خانه های قدیمی ایرانی است.

افزودن دیدگاه جدید