طراحی محوطه و فضای سبز

طراحی محوطه و فضای سبز

امتیاز: 0.0 0 نظر | ثبت نظر
در طراحی فضای سبز بیرونی، فضای سبز مسیر دسترسی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، در واقع راه های دسترسی همانند رگ هایی هستند که باعث می شوند محوطه بیرونی زنده، پویا و فعال باشد. طراحی محوطه با چراغ های نورانی و متفاوت، فضایی زیبا و دوست داشتنی را برای شما رقم خواهد زد.