طراحی و اجرای بام سبز

طراحی و اجرای بام سبز

امتیاز: 0.0 0 نظر | ثبت نظر
بام سبز جایگزین بسیار مناسبی برای باغچه های خانه های قدیم است. در روزگار خانه های آپارتمانی، از پشت بام هم برای رسیدن به اهداف طراحی، استفاده می شود. بام سبز کمک زیادی هم به پاکی هوا و محیط زیست می کند.