تصویر گروه طراحی شارپی
گروه طراحی شارپی
سبک: 
۱۳ آذر ۹۶
بام سبز
بام سبز جایگزین بسیار مناسبی برای باغچه های خانه های قدیم است. در روزگار خانه های آپارتمانی، از پشت بام هم برای رسیدن به اهداف طراحی، استفاده می شود. بام سبز کمک زیادی هم به پاکی هوا و محیط زیست می کند.

افزودن دیدگاه جدید

You must have Javascript enabled to use this form.‎