تصویر آتلیه معماری آتی زیست ایده
آتلیه معماری آتی زیست ایده
سبک: 
۲۳ بهمن ۹۵
طراحی اتاق کودک
در طراحی اتاق کودک این خانه از کاغذ دیواری به رنگ آبی استفاده شده است. رنگ آبی باعث آرامش این اتاق کودک شده است. طراحی داخلی این اتاق توسط آتلیه معماری آتی زیست ایده انجام شده است.

افزودن دیدگاه جدید