تصویر محمد رسول موسی پور
محمد رسول موسی پور
سبک: 
۲۷ خرداد ۹۶
طراحی و اجرای آشپزخانه مدرن
آشنایی با سبک محصولات و استفاده درست از وسایل و چیدمان مناسب آن ها در کنار هم و اهمیت دادن به این موضوع که آیا همه این وسایل مورد استفاده در فضای آشپزخانه برای شما کاربردی است یا اینکه صرفا برای زیبایی فضای خانه، شما آن را انتخاب کرده اید از عوامل که می تواند تاثیر گذار باشد.

افزودن دیدگاه جدید