تبلیغات
لابل
آشپزخانه مدرن با طراحی مینیمال

آشپزخانه مدرن با طراحی مینیمال

امتیاز: 0.0 0 نظر | ثبت نظر
سبک: مدرن
در این تصویر یک آشپزخانه مدرن با طراحی مینیمال به نمایش گذاشته شده است. به گونه ای که ما حضور حداقلی تجهیزات و وسایل آشپزخانه را می بینیم و تمام آن ها درون کابینت سفید قرار گرفته اند.
تبلیغات