تصویر رضا صوفی
رضا صوفی
سبک: 
۲۲ اسفند ۹۵
طراحی آشپزخانه
استفاده از نورپردازی کمک زیادی به طراحی آشپزخانه این خانه کرده است. عکاسی داخلی این خانه را رضا صوفی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید