تصویر محمد محسنی
محمد محسنی
سبک: 
۲۴ ارديبهشت ۹۶
پوتوس قلبی در چیدمان خانه
پوتوس قلبی در چیدمان خانه خانم مطهر نگهداری می شوند. نگهداری گیاهان آپارتمانی انرژی فضای منزل را بیشتر می کند. عکاسی داخلی را محمد محسنی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید