تصویر شیما خراسانی
شیما خراسانی
فضا: 
سبک: 
۲۴ بهمن ۹۵
طراحی کتابخانه چوبی
برای طراحی کتابخانه چوبی در ابتدا باید به تعداد کتاب هایمان نگاه کنیم و سپس با توجه به دکوراسیون نشیمن، دست به طراحی کتابخانه ای مناسب بزنیم. در این خانه بخش مهمی از جذابیت بصری نشیمن به کتابخانه چوبی وابسته شده است. عکاسی دکوراسیون این خانه در تهران را شیما خراسانی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید