تصویر رنگ تصفیه کننده هوا آرو آلمان AURO
رنگ تصفیه کننده هوا آرو آلمان AURO
فضا: 
سبک: 
۰۲ اسفند ۹۵
رنگ زرد دیوار نشیمن
استفاده از رنگ زرد برای دیوار نشیمن انرژی و گرمای خاصی را به نشیمن و پذیرایی شما می دهند. در دکوراسیون نشیمن از تریکیب مبلمان قرمز و دیوار زرد رنگ استفاده شده است.

افزودن دیدگاه جدید