تصویر فروزان رحمانی
فروزان رحمانی
فضا: 
سبک: 
۰۶ خرداد ۹۶
میز تلویزیون چوبی
میز تلویزیون چوبی که در دکوراسیون داخلی خانه شیراز دیده می شود گرمای خاصی را به فضای داخلی این خانه بخشیده است. عکاسی داخلی را فروزان رحمانی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید