تصویر استودیو پر
استودیو پر
فضا: 
سبک: 
۲۳ خرداد ۹۶
نورپردازی نشیمن
عکاسی دکوراسیون این خانه را میلاد پروز مدیر استودیو پر انجام داده است.در روند نورپردازی نشیمن این خانه در تهران از الوارهای چوبی در سقف استفاده شده است و نورپردازی متفاوتی را به اجرا در آورده است.

افزودن دیدگاه جدید