تصویر ماریا حقیقت
ماریا حقیقت
سبک: 
۰۹ تير ۹۵
تزیین سفره هفت سین
طراحی صحنه و عکاسی این سفره هفت سین ۹۵ برای چاپ روی جلد مجله منزل شماره ۹۲ توسط خانم ماریا حقیقت انجام شده است.

افزودن دیدگاه جدید

You must have Javascript enabled to use this form.‎