تصویر ماریا حقیقت
ماریا حقیقت
سبک: 
۰۹ تير ۹۵
تزیین سفره هفت سین
طراحی صحنه و عکاسی این سفره هفت سین ۹۵ برای چاپ روی جلد مجله منزل شماره ۹۲ توسط خانم ماریا حقیقت انجام شده است.

افزودن دیدگاه جدید