تصویر رضا صوفی
رضا صوفی
فضا: 
۲۷ بهمن ۹۵
دکوراسیون سنتی خانه
در دکوراسیون سنتی خانه استفاده از المان ها و وسایل سنتی حرف اصلی و اساسی را می زند. جاجیم، فرش، پشتی، پرده و همه وسایل این اتاق سنتی می باشند. عکاسی معماری این پروژه را رضا صوفی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید