تصویر رامبد قرئی کرمانی
رامبد قرئی کرمانی
فضا: 
سبک: 
۲۰ دى ۹۵
دکوراسیون پذیرایی مدرن
در این خانه که توسط آقای رامبر قرئی کرمانی عکاسی شده است، دکوراسیون پذیرایی مدرن و زیبایی را شاهد هستیم که در آن چیدمان مبلمان بار اصلی طراحی داخلی را بر دوش کشیده اند.

افزودن دیدگاه جدید