تصویر تهران دیزاین سنتر
تهران دیزاین سنتر
فضا: 
سبک: 
۱۳ آذر ۹۵
فرش در دکوراسیون پذیرایی
در دکوراسیون پذیرایی این خانه فرش جایگاه اصلی را به خود اختصاص داده است و تبدیل به نقطه کانونی پذیرایی شده است. رنگ بندی فرش زیبایی خاصی را به فضا بخشیده است.

افزودن دیدگاه جدید