تصویر مبلمان چوبی خورشید
مبلمان چوبی خورشید
فضا: 
۱۹ آذر ۹۵
دکوراسیون سنتی ایرانی
استفده از مبلمان چوبی و اکسسوری های سنتی بیانگر دکوراسیون سنتی ایرانی در این خانه هستند. هیچ مواد و مصالحی مانند چوب نمی تواند طبیعت را به تار و پود زندگی ما وارد کند و آن سرزندگی و طراوت را در خانه مهمان کند

افزودن دیدگاه جدید