تصویر شیما خراسانی
شیما خراسانی
فضا: 
سبک: 
۱۰ اسفند ۹۵
دکوراسیون پذیرایی با فرش
در این خانه ما شاهد دکوراسیون پذیرایی با فرش هستیم. فرش در کنار مبلمان این خانه و همچنین قاب عکس، زیبایی و جلوه خاصی ر به پذیرایی خانه بخشیده است. عکاسی دکوراسیون این خانه را شیما خراسانی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید