تصویر فروزان رحمانی
فروزان رحمانی
فضا: 
سبک: 
۱۶ شهريور ۹۵
طراحی کتابخانه خانگی
کتابخانه را باید از الزامات هر خانه دانست و هرطور شده برای آن طراحی ویژه ای را تدارک دید. در خانه خانم شیوا کرم پور، کتابخانه خانگی کوچکی در گوشه ی نشیمن قرار گرفته است. این کتابخانه بسیار ساده و مینیمال طراحی شده است.

افزودن دیدگاه جدید