تصویر سوده حاجی کرم
سوده حاجی کرم
فضا: 
سبک: 
۰۴ آبان ۹۵
چیدمان هال و نشیمن در خانه ماندنی
باور محمدرضا ماندنی این است که چیدمان هال و نشیمن باید راحت باشد. زمان چیدن مبل همیشه به این فکر می‌کرده که کاربردی‌ترین بخش خانه کجاست تا هم خودش و هم مهمان هایش هنگام نشستن احساس بهتری داشته باشند.

افزودن دیدگاه جدید