تصویر محسن رشیدی
محسن رشیدی
فضا: 
سبک: 
۰۸ اسفند ۹۵
تابلو در دکوراسیون
استفاده از تابلو در دکوراسیون این خانه در کرمانشاه باعث شده است تا دیوار خالی نباشد و کمک زیادی به دکوراسیون نشیمن خانه بکند. عکاسی دکوراسیون این خانه را محسن رشیدی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید