تصویر معین صالحی
معین صالحی
فضا: 
سبک: 
۱۴ فروردين ۹۶
کتابخانه چوبی پذیرایی
در طراحی داخلی این خانه در مشهد از کتابخانه چوبی در پذیرایی استفاده کرده اند. عکاسی دکوراسیون این خانه را معین صالحی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید