تصویر محسن رشیدی
محسن رشیدی
فضا: 
۰۸ اسفند ۹۵
دکوراسیون سنتی خانه
در دکوراسیون سنتی این خانه در کرمانشاه از وسایل و لوازم سنتی استفاده شده است. همچنین ما شاهد فرش سنتی در دکوراسیون خانه ای تلفیقی می باشیم. عکاسی دکوراسیون این خانه را محسن رشیدی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید