تصویر علیرضا نعمتی/studio bazi
علیرضا نعمتی/studio bazi
فضا: 
سبک: 
۲۷ فروردين ۹۶
دکوراسیون خانه چوبی
در دکوراسیون خانه چوبی کوچک و مدرنی که در تصویر می بینیم از رنگ سفید به عنوان رنگ غالب استفاده شده است.

افزودن دیدگاه جدید