تصویر استودیو پر
استودیو پر
فضا: 
سبک: 
۱۸ بهمن ۹۵
گلیم در دکوراسیون
در این خانه از گلیم در دکوراسیون داخلی استفاده شده است. این گلیم زیبا در تقابل با رنگ طوسی مبلمان به زیبایی خود را نشان می دهد. عکاسی دکوراسیون این خانه توسط میلاد پروز مدیر استودیو پر انجام شده است.

افزودن دیدگاه جدید