تصویر امیر صادقی
امیر صادقی
فضا: 
سبک: 
۲۲ دى ۹۵
فرش پذیرایی مدرن
استفاده از فرش در پذیرایی مدرن این خانه باعث شده است تا سایر اجزا و لوازم و وسایل خانه بیشتر و بهتر و زیباتر به چشم بیایند. عکاسی دکوراسیون این خانه را امیر صادقی انجام داده است.

افزودن دیدگاه جدید