تصویر مهندسین مشاورمیــــر و همکاران meer&partners
مهندسین مشاورمیــــر و همکاران meer&partners
سبک: 
۱۴ مهر ۹۵
طراحی دکوراسیون آرایشگاه زنانه
در طراحی دکوراسیون آرایشگاه زنانه میلانو در تهران از رنگ سفید و قرمز و نورپردازی هوشمندانه استفاده شده که برای آرایشگاه از ضروریات است. در طراحی دکوراسیون این آرایشگاه فضای کافی برای تردد و نشستن مشتری ها در نظر گرفته شده است.

افزودن دیدگاه جدید