تصویر شرکت معماری ویرا دیزاین
شرکت معماری ویرا دیزاین
فضا: 
سبک: 
۳۰ فروردين ۹۶
طراحی اتاق رختکن
هدف از ایجاد رختکن ایجاد فضای خصوصی برای افراد یا جدایی میان جنسیت‌ها است. رختکن‌ها ممکن است دارای اتاق‌ها، اتاقک‌ها یا فضاهای جداگانه و همچنین دوش و محل استحمام باشند.

افزودن دیدگاه جدید