تصویر دکوراسیون ایده نوین چینش
دکوراسیون ایده نوین چینش
۱۹ تير ۹۷
دکوراسیون سنتی ایرانی
استفاده از طاق های ضربی و کاه گل یکی از اصول طراحی دیوار در معماری سنتی ایرانی بوده است که شرکت ایده نوین چینش از این فاکتورها در پروژه ساختمان دیباچی استفاده کرده است.

افزودن دیدگاه جدید