تصویر گل و گیاه پایا آذین
گل و گیاه پایا آذین
سبک: 
۰۹ آبان ۹۵
گل آرایی سفره عقد کاری از گل و گیاه پایا آذین
شما می توانید برای زیبایی هرچه بیشتر و تزیین سفره عقد از گل آرایی با گل های طبیعی بهره ببرید. تکنیک های مختلفی برای این کار وجود دارد، به طور مثال در عکس بالا از تکنیک اسفنج های گرد استفاده شده است. شما می توانید این اسفنج ها را از بازار گل تهیه کنید، شاخه گل های طبیعی مورد نظرتان را کوتاه کنید و آن ها را داخل اسفنج ها فرو کنید و برای زیبایی هر چه بیشتر آن ها را در ظرف های پایه بلند قرار دهید.

افزودن دیدگاه جدید