شرکت آرد ستاره
با توجه به نیاز کارفرما، طراحی فضای اداری مدرن، شفاف و کاربردی ، با امکان جابجایی فضاها، که در زمان کوتاهی قابل اجرا باشد، در طراحی مدنظر قرار گرفت. علاوه بر آنکه طراحی تمامی میزها و کمدها، هماهنگ با فضا و نیاز کارفرما، انجام شد.

۳۶۲ بازدید

افزودن دیدگاه جدید

You must have Javascript enabled to use this form.‎